VIVAMED - oddelenie nukleárnej medicíny

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
.

Informácie pre pacientov

Pacienta na nukleárnu medicínu odosiela odborný lekár.

 

Pri in vivo vyšetreniach je vyšetrovaný samotný pacient, a to prostredníctvom podania malého množstva rádiofarmaka (RAF). Rádiofarmakum je chemická látka s naviazanou rádioaktivitou, ktorá sa vychytáva vo vyšetrovanom orgáne a umožňuje jeho zobrazenie. Dávka žiarenia je pre pacienta podobná a vo väčšine prípadov niekoľkonásobne nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Vyšetrenie je neinvazívne, nebolestivé.

 

Pacient sa po príchode na vyšetrenie ohlási službukonajúcemu pracovníkovi, odovzdá mu žiadanku o vyšetrenie (ak ju má), kartičku poistenca a riadi sa jeho pokynmi. Na svoje vyšetrenie čaká v čakárni. Podaná rádioaktívna látka sa obvykle vylučuje z tela biologicky, preto je potrebné v deň vyšetrenia zvýšiť pitný režim a častejšie močiť. Po príchode na ambulanciu je každý pacient poučený o diagnostickom postupe, informovaný o možnom riziku a podpisuje tzv. Informovaný súhlas pacienta. Kontraindikáciou vyšetrenia je gravidita. Dojčiace matky by mali prerušiť dojčenie po dobu 12-24 hodín. Rôzne vyšetrenia majú odlišný časový priebeh, vyšetruje sa na rôznych prístrojoch, preto sa Vám môže zdať, že sa nedodržiava časový sled príchodu jednotlivých pacientov. Je to spôsobené povahou vyšetrenia a vyťažiteľnosťou zariadení, ktoré sú k dispozícii. V prípade potreby sú uprednostnení pacienti si závažným zdravotným stavom.

 

Väčšina vyšetrení na pracovisku nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, je teda dovolené jesť, požívať tekutiny, resp. užiť svoje pravidelné lieky. Výsledky vyšetrenia sú v špeciálnych prípadoch dostupné na počkanie, spravidla však o 1-2 dni. Pre pracovská Fakultnej nemocnice v Prešove sú výsledky dostupné v elektronickej forme a zároveň sú zasielané aj vnútornou poštou. Na ostatné pracoviská sú výsledky odosielané denne prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade potreby je možné pacientovi odovzdať výsledok priamo do rúk, resp. vyhotoviť duplikát.