VIVAMED - oddelenie nukleárnej medicíny

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
.

Seminár o diagnostike v nukleárnej medicíne

Seminár o diagnostike v nukleárnej medicíne

Štandardné diagnostické postupy v nukleárnej medicíne bola téma seminára, ktorý spoločnosť Vivamed s.r.o. usporiadala  25.06.2019 pre lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov FNsP v Prešove.

Cieľom tejto vzdelávacej osvety je zabezpečiť rovnaký postup v zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu, podeliť sa o praktické skúsenosti a výsledky. Prednášku v dvoch témach odprezentoval  MUDr. Peter Polačko, zástupca primára odd.nukleárnej medicíny, Vivamed s.r.o. Prešov, ktorá umožnila zúčastneným v aktívnej aj pasívnej forme,

 kreditované vzdelávanie z aktuálnych poznatkov a skúsenosti klinickej praxe v rámci vybraných tém.

Naša spoločnosť plánuje v blízkej budúcnosti zorganizovať podobné vzdelávacie  akreditované semináre prepojujúcich odborných lekárov a zdravotníckych pracovníkov v regióne.

Späť