VIVAMED - oddelenie nukleárnej medicíny

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
.

Objednávanie pacientov na IN VIVO vyšetrenie

Pacient je na vyšetrenie objednávaný na základe vyplnenia formulára Žiadanka o vyšetrenie rádiofarmakom, ktorá je na naše pracovisko zaslaná poštou alebo doručená osobne. V špeciálnych prípadoch je možné pacienta objednať aj telefonicky. Žiadanka o vyšetrenie by mala byť vyplnená čo najúplnejšie s dôrazom na predošlú liečbu pacienta, výsledky realizovaných vyšetrení (priložiť kópie výsledkov) ako aj osobné údaje o pacientovi (adresa, telef. kontakt, výška, váha - nakoľko rádiofarmakum sa pripravuje pre konkrétneho pacienta v závislosti od hmotnosti).

 

Pacienti sú predvolávaní na vyšetrenie písomne alebo telefonicky, resp pri osobnej návšteve priamo na mieste. V prípade potreby zabezpečí odosielajúci lekár dopravu pacienta na vyšetrenie aj späť sanitným vozidlom a poskytne pacientovi potrebné doklady na prepravu.

 

Detských pacientov pripravujeme na vyšetrenie priamo na našom pracovisku v spolupráci s detským lekárom, ktorý zabezpečuje cievny prístup.

 

Pri zrušení vyšetrenia z dôvodu ochorenia pacienta, odmietnutia pacientom alebo iného dôvodu prosíme pacientov o včasnú informáciu, aby sme mali priestor na pozvanie iného pacienta.