VIVAMED - oddelenie nukleárnej medicíny

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
.

Vitajte

Pracovisko nukleárnej medicíny sa nachádza v areáli Fakultnej nemocnice J.A. Reimana, Hollého 14, Prešov.

In vivo - ide o využitie minimálne zaťažujúcich neinvazívnych vyšetrovacích metód medicínskeho zobrazovania umožňujúcich získavať informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme. Poskytnuté informácie vypovedajú o funkcii a morfológii orgánov, o patologických ložiskách a metabolizme.Novinky

Seminár o diagnostike v nukleárnej medicíne

Štandardné diagnostické postupy v nukleárnej medicíne bola téma seminára, ktorý spoločnosť Vivamed s.r.o. usporiadala  25.06.2019 pre lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov FNsP v Prešove.

Čítať ďalej…